Joomla 3 Templates by Varsity Jacket UK

 

Medlemskaber og kontingenter i Yawara-do.

Vi følger skolernes officielle ferieplan, da vi træner på Felsted Centralskole og
derfor ikke har adgang ifm. evt. officielle skolelukningsdage, der falder sammen
med vores træningsdage.

Evt. aflysninger vil blive infomeret til træning og opdateret under Nyheder. 

Træning i Felsted

     
Voksne (fra 15år)     kr. 170,00/måned 
   Helårs kontingent    

kr. 1700,00/sæson

Børn (til 14år)     kr. 120,00/måned
   Helårs kontingent     kr. 1200,00/sæson
Andre kontingent typer      
Forældre/barn     kr. 270,00/måned
   Helårs kontingent     kr. 2700,00/sæson
       
Søskende til aktivt medlem     kr. 100,00/måned
   Helårs kontingent      kr. 1000,00/sæson

(En sæson er udtryk for 11 måneder)

Medlemskab.
Ved indmeldelse opkræves der kr. 100,00 for indtegning, samt udfærdigelse af 1 stk. Yawara-Do Karate pas.

Indmeldelsesblanket kan findes her